KONGRE KONULARI
Organizing Commitee
BİLİM KURULU
KONAKLAMA ÜCRETİ
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
KATILIM ÜCRETİ
BİLDİRİ FORMATI
Kongrenin Dili
Kongremiz Yerel Basında

 

 

  KONGRE KONULARI
 • Ana Dili Olarak Türkçe
 • Devlet Dili Olarak Türkçe
 • Bilim Dili Olarak Türkçe
 • Yazı Dili Olarak Türkçe
 • Medya, Görsel Sanatlar ve Türkçe
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Uygarlık Dili Olarak Türkçe
 • Geçer Bölge Dili Olarak Türkçe
 • Diplomasi Dili Olarak Türkçe
 • Dünyada Türkoloji Çalışmaları
 • Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
 • Eğitim ve Öğretim Politikası
 • Türk Dili Araştırmalarında Yöntem Sorunları
 • Türk Dİli ve Edebiyatı
 • Çocuk Edebiyatı Metinleriyle Türkçe Öğretimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitimde Dil Uygulamaları
 • Dil Eğitiminde Dilbilim Uygulamaları
 • Dil Öğretim Yöntemleri
 • Türk Kültürü
 • Türk Tarihi
 • Türkçe Haritası İçinde Çok Dillilik
 • Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş Söz Varlığı
 • Dil İlişkileri Bağlamında Türkçe
 • Köken Bilgisi Araştırmaları
 • Ağız Araştırmaları
 • Türk Dilinde Terim Araştırmaları Ve Sorunları
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Dil Öğretiminde Teknoloji
 • Çeviri Dili Olarak Türk Dili
 • Geleneksel Türk Sporları
   

 

4627

 

 

www.turkcekongresi.gen.tr